»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Archiwum liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Uwieczniony czas szkoły dla dorosłych

Fotografika to wróg zegarów... zatrzymuje czas, pokazuje swą magię i blask kolejnym pokoleniom. Pomaga uwierzyć spragnionym oczom, w obrazy pełne barw i zaklętego milczenia. A zegary? ...w ułamku sekundy zabierają bezpowrotnie dotyk chwili, są fałszywe. Fotografika jest złodziejką ulotnych minut, na którą nie ma kodeksów karnych.


Narodziny naszej szkoły miały miejsce w tym budynku, we wrześniu 1998 roku. Tutaj odbył się także pierwszy egzamin dojrzałości w historii liceum. W miesiącu lutym 2002 roku nastąpiła zmiana siedziby szkoły...

LO dla dorosłych - była siedziba szkoły
W miesiącu lutym 2002 roku siedziba liceum została przeniesiona do centrum Warszawy na ul. Niską. Wraz ze zmianą siedziby zaczęliśmy się dynamicznie rozwijać, wzbogacając ofertę dla naszych słuchaczy...

LO dla dorosłych - aktualna siedziba szkoły
W związku z reformą oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dniem 1 września 2004 roku Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 36 zostało przekształcone...

LO dla dorosłych Nr 36 w Warszawie
Z dniem 1 września 2004 roku w związku z reformą oświaty, Liceum Nr 36 zostało przekształcone i otrzymało brzmienie: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Marka Twain'a

LO dla dorosłych im. Marka Twaina w Warszawie