»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Deklaracje maturalne - Matura 2018

Deklaracje maturalne - matura 2018

Deklaracje maturalne – egzamin maturalny 2018. Jeżeli kończysz szkołę i zdajesz maturę, już teraz musisz podjąć decyzję odnośnie poziomu oraz przedmiotów zdawanych na egzaminie.

Szanowni Maturzyści, przypominamy, że wstępne deklaracje maturalne należy składać do dnia:

Deklaracja ostateczna musi zostać złożona do dnia 7 lutego 2018 r.

Aktualne formularze deklaracji dostępne są w biurze szkoły. Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu liceum w celu wypełnienia druku.

Druki można też pobrać na stronie OKE:

Zapraszamy do siedziby liceum!