»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » FAQ - często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Marka Twain'a (liceum 3-letnie) oraz Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające im. Marka Twain'a (liceum 2-letnie). LO zaoczne dla absolwentów szkoły zasadniczej zawodowej, podstawowej, gimnazjum. Licea posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty na czas nieokreślony.


Skończyłem szkołę podstawową i mam zaczętą, ale nie ukończoną szkołę zawodową, które liceum jest dla mnie? Czy w tym wypadku szkoła zasadnicza się liczy?


W przypadku podjętej, ale nieukończonej szkoły zasadniczej zawodowej nawet posiadane świadectwa z poszczególnych rocznych etapów edukacyjnych nie mają wpływu na wybór profilu szkoły (liceum ogólnokształcące/liceum ogólnokształcące uzupełniające). Oznacza to, że naukę można podjąć tylko w liceum ogólnokształcącym (wieczorowym lub zaocznym) prowadzonym w systemie 3-letnim. W tej sytuacji podstawą przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Ukończyłem 2 klasę liceum i chcę się przenieść na 3 rok do klasy zaocznej, czy istnieje taka możliwość?


Oczywiście może Pan bez przeszkód przenieść się i podjąć naukę na 3 roku (semestr V). Na semestry wyższe przyjmujemy osoby, które wcześniej podjęły edukację w innych szkołach, zarówno te, które przerwały naukę w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w naszym gronie.

Uczęszczałam do liceum dla dorosłych zaocznego, mam zaliczony semestr III i promocję na IV. Okazało się, że grupa zostanie rozwiązana. Czy mogę się przenieść do Państwa szkoły bezpośrednio na semestr czwarty?


Tak, zapraszamy do siedziby liceum z indeksem uzyskanym w poprzedniej szkole. Zarazem informujemy, że nasze liceum ma 10-letnie doświadczenie i w przeciągu tego czasu nigdy nie rozwiązaliśmy żadnego z prowadzonych oddziałów, także może być Pani spokojna, że podobna sytuacja u nas się nie powtórzy.

Czy istnieje możliwość przyjęcia do liceum uzupełniającego nie mając ukończonej szkoły zawodowej a mając ukończone 4 klasy technikum?


W tej sytuacji nie ma możliwości podjęcia nauki w 2-letnim liceum uzupełniającym. Proponujemy naukę w LO o trzyletnim cyklu nauczania, na odpowiednio wyższym semestrze (określanym po uprzednim zapoznaniu się z posiadanymi dokumentami).

Mieszkam od kilku lat zagranicą, chciałbym podjąć naukę w Państwa liceum zaocznym, czy jest taka możliwość? Czy to, że nie zawsze będę mógł przylecieć do Polski na zajęcia (np. nie będzie mnie na jednym zjeździe w miesiącu) stanowi jakąś przeszkodę?


Może Pan bez przeszkód podjąć naukę w liceum zaocznym. Jedynie musi Pan składać w terminie wymagane prace kontrolne oraz być obecnym na egzaminach semestralnych. Jako szkoła podejmiemy starania, aby w tej sytuacji ułatwić Panu naukę np. dostarczając materiały z zajęć w których nie mógł Pan uczestniczyć.

Czy po ukończeniu Państwa liceum dla dorosłych można kontynuować naukę w szkołach wyższych lub policealnych?


Tak, nasze licea posiadają uprawnienia szkół publicznych. Słuchacze kończąc naukę otrzymują świadectwo ukończenia liceum, uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Absolwenci, którzy zakończą egzamin maturalny pomyślnym wynikiem odbierają świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Czy pobieracie Państwo opłaty za egzaminy?


Nie, nie ma dodatkowych kosztów.

Czy pobieracie Państwo opłaty karne za przerwanie nauki lub wymagacie wniesienia opłaty rocznej (tzn. za miesiące w których osoba uczęszczała na zajęcia + za pozostałe od chwili przerwania)?


Nie, nie naliczamy opłat karnych, ani nie wymagamy pokrycia kosztów rocznych przez Słuchaczy, którzy przerwali naukę.

Czy pobieracie Państwo opłaty za miesiące wakacyjne?


Nie, nie pobieramy opłat za przerwę wakacyjną.

Czy pobieracie Państwo opłaty za warsztaty i zajęcia dodatkowe organizowane w waszej szkole?


Wszelkie dodatkowe zajęcia są wliczone w koszta nauki. Słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat.

Czy wpisowe trzeba wpłacać co semestr lub co roku?


Nie, wpisowe jest jednorazową opłatą na cały cykl kształcenia. Jeśli Słuchacz przerwie naukę i po pewnym czasie ponownie ją podejmie w naszej szkole, także nie wnosi już opłaty wpisowego.

Czy jest jakaś górna granica wieku osób przyjmowanych do szkoły dla dorosłych?


Nie, przerwa w nauce i wiek nie mają znaczenia, liczą się tylko chęci.