»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Jak napisać dobrą interpretację tekstu?

Przygotowanie do matury w dobrym stylu

Sekcja porad i pomocy zawiera ciekawe artykuły ze wskazówkami, które przydadzą się Wam podczas nauki. Na tej podstronie znajdziecie także przydatne materiały i narzędzia, oraz odnośniki do arkuszy maturalnych z lat ubiegłych. Jeśli macie pomysł na ciekawy artykuł, możecie go zgłosić poprzez skrzynkę pomysłów.


Jak napisać dobrą interpretację tekstu?

Sławomira Sudnicka

Egzaminator radzi. Interpretacja tekstu - wstępne rozpoznanie całości tekstu, sytuacja komunikacyjna, badanie ukształtowania wypowiedzi, zebranie rozproszonych informacji w całość, konteksty, wnioski i wskazówki dla piszącego.

A.
Zaczynamy od tzw. „wstępnego rozpoznania całości”. Piszemy:
1 - o co chodzi w podanym tekście, jaki jest jego nadrzędny sens w związku z tematem
2 - stawiamy hipotezę interpretacyjną (że mamy na celu to a to, że będziemy udowadniać, że... - zależy oczywiście, co jest przedmiotem rozważań)

B.
Zastanawiamy się nad tzw. „sytuacją komunikacyjną” – kto? do kogo? i w jakiej sytuacji mówi?
1 - nadawca i adresat
- kto? - kreacja podmiotu lirycznego („ja” liryczne)
- do kogo? - konstrukcja adresata monologu („ty” liryczne)
- opisujemy relacje pomiędzy nimi – co ich łączy, czy istnieje pomiędzy nimi dystans, może identyfikują się ze sobą?
2 - sytuacja
- tu opisujemy, w jakiej sytuacji znajdują się nadawca i adresat – okoliczności, warunki itd.
- odpowiadamy na pytanie, jaki to typ liryki
a) pośrednia
b) bezpośrednia
itd...

C.
Zabieramy się za zbadanie ukształtowania wypowiedzi.
1 - jak nadawca mówi?
- czy jest to monolog? Czy wyznanie? Czy może mamy tu dialog?
- czy jego postawa jest ironiczna? Może pełna dystansu? Humoru? Żalu?
2 - jaki to gatunek?
I tu zabieramy się za solidną analizę języka i jego opis.
- jaka forma wersyfikacyjna?
- jakie środki stylistyczne?
- jaką rolę pełnią znalezione przez Ciebie zabiegi formalne? (czemu – jeśli są – służą np. hiperbole, metafory, rymy, powtórzenia itd. – czy mają związek z przesłaniem utworu, czy decydują o nastroju itp.)
3 - jaki zabieg stylistyczny decyduje o charakterze utworu? Co jest dominantą kompozycyjną?
- istotne pytanie: czy te ustalenia potwierdzają Twoją hipotezę interpretacyjną? Jeśli wszystko się zgadza - to w porządku.

D.
Po zbadaniu utworu zabieramy się za uogólnienie, zbieranie rozproszonych wcześniej informacji w całość, by określić temat utworu.
- o czym właściwie mówi utwór?
- które miejsca tekstu są najważniejsze dla zrozumienia sensu utworu?
- czy istnieją tu jakieś motywy, nawiązania, które umożliwiają głębsze zrozumienie treści?
- jak cały utwór ma się do powszechnie obowiązujących poglądów? Czy jest to coś nowatorskiego, czy może przeciwnie?

E.
Jeszcze tylko konteksty
- jeśli przychodzą Ci do głowy jakieś inne układy odniesienia, które pogłębiają odczytanie utworu – opisz je. To zawsze podnosi wartość pracy. Może to być kontekst filozoficzny (że np. temat tekstu ma coś wspólnego z egzystencjalizmem, czy ze stoicyzmem etc.), estetyczny, osobisty itd.

F.
Wnioski i koniec - na końcu pracy podsumowujemy krótko swoje ustalenia, umieszczamy tu wynikającą z całej pracy tezę interpretacyjną
- możemy wartościować – ocenić, zgodzić się z poglądem albo nie.
- możemy tu także umieścić jakiś zapamiętany przez nas cytat, który - pasując do tematu rozważań - pięknie zamknie nam pracę.

Przyjemnego pisania.

Oprac. na podst. materiałów J. Kaniewskiego dla komisji egzaminacyjnych

Przydatna książka:

B. Crząstowska, S. Wysłouch, „Poetyka stosowana”.
Znajdziesz tu informacje z zakresu poetyki, które mogą Ci się przydać zarówno w interpretacji wiersza, jak i w trakcie pisania pracy na temat prozy czy dramatu. Autorki piszą bardzo przystępnym językiem, wszystkie ustalenia opatrują wieloma przykładami, obszernymi komentarzami, odwołują się często do tekstów, które omawia się w liceum.

Wskazówki


1. Kiedy zabierasz się za analizę utworu, najpierw solidnie go kilka razy przeczytaj.

2. Podkreśl sobie najważniejsze cytaty, opisz je na marginesie (możesz bazgrać po arkuszu – nikt Cię z tego nie będzie rozliczał).

3. Wybrane cytaty koniecznie wykorzystaj. Zawsze powołuj się na tekst i nie wymyślaj rzeczy, których w nim nie ma.

4. Pamiętaj, że cytaty muszą mieć związek z tym, o czym piszesz. Ważne, by wybrany fragment tekstu faktycznie pomagał Ci udowodnić to, o czym mówisz!

5. Pamiętaj, że nie możesz zacytować całego wiersza! Cytaty powinny być krótkie, związane ściśle z tematem. Mają pełnić funkcję argumentacyjną.

6. Możesz skrócić sobie cytat, jeśli uważasz, że są w nim jakieś słowa, które nie są Ci potrzebne. Wtedy nie wpisuj zbędnego wersu, tylko postaw następujący znak: (...). Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i miejsce na arkuszu.

7. Najlepiej, jeśli dłuższe cytaty oddzielasz od tekstu własnego jedną linijką odstępu. Praca jest wtedy przejrzysta i staranna. Robi dobre wrażenie.

8. Duże znaczenie mają także marginesy – dla cytatów ustal głębszy margines i zawsze staraj się go pilnować.

9. Rzecz jasna, jak każda praca pisemna, i interpretacja winna mieć przynajmniej trzy akapity wyodrębniające kolejno wstęp, rozwinięcie i zakończenie.


Oprac. na podst. własnych ciężkich doświadczeń podczas sprawdzania prac pisemnych.

-------------------------------------------
Autor: Sławomira Sudnicka