»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna

Staramy się nieustannie wzbogacać ofertę edukacyjną, aktywnie realizujemy cele oraz założenia. Uzupełnieniem naszej oferty są m.in. kinezjologia i jeszcze mało popularne w Polsce warsztaty "Nauka przez doświadczanie" wspomagające koncentrację uwagi, oraz opanowanie emocji w sytuacjach stresowych.


Kinezjologia edukacyjna - Metoda Dennisona


To uczenie metodami aktywizującymi włączanie naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Skierowana jest ona do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu.


Jest to uniwersalna metoda pozwalająca lepiej:

  • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego

  • komunikować się z innymi ludzmi, uczyć się i zdawać egzaminy

  • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią


Metoda oparta jest na trzech prostych założeniach:

  • Nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności kontynuowaną prze całe życie.

  • W naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę, uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy.

  • Wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się, lecz do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć (te blokady mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy).


Paul Dennison:

...amerykański pedagog, który opracował metodę mającą na celu zintegrowanie pracy mózgu. Jego zdaniem, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji między nimi.


Lewa półkula mózgowa

Lewa półkula odpowiada za: myśli, analizę, przypisywanie faktów, widzenie szczegółów, percepcję czasu, kontrolę słowa, porozumiewanie werbalne, pamięć krótką - czyli jest ona logiczna i postrzega poszczególne elementy.
Prawa półkula mózgowa

Prawa półkula odpowiada za: uczucia, prawdziwe wielowymiarowe uczenie się, ogólny pogląd, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą, intencje - czyli jest ona twórcza, emocjonalna, postrzegająca całość.


Działania kinezjologii edukacyjnej powodują dość szybkie i długotrwałe zmiany, poprzez rzeczywiste budowanie powiązań nerwowych w obrębie mózgu i ciała, dzięki czemu uczenie przebiega szybciej, efektywniej, a co ważniejsze-bezstresowo. Dennison odkrył, że proces kształcenia może być miły i przystępny.


Metoda Dennisona umożliwia m.in.:
  • usuwać blokady ukryte w naszym ciele,
  • wprowadzać ciało i umysł w stan optymalny do przyswajania wiedzy, koncentracji, stabilności.

Systematyczne stosowanie ćwiczeń przynosi duże korzyści, m.in.: zwiększa umiejętność uczenia się, rozwija inne dotąd zablokowane funkcje, zaczynamy wierzyć we własne możliwości. Kinezjologia nie ma nic wspólnego z hipnozą czy jakimś nadnaturalnym wpływem. To zmyślne ruchy - ruchy, które uczą myśleć. Jej zasada ujęta w bardziej poetyckie motto brzmi:


"ABY ZŁAPAĆ MYŚL, POTRZEBNY JEST RUCH"