»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Szkoła - termin, którego treść ulegała wielowiekowej ewolucji

Szkoła (gr.)

Termin, którego treść ulegała wielowiekowej ewolucji, w staroż. Grecji określano nim rozmowy myślicieli z uczniami na dowolne tematy, a także miejsce nauczania; w czasach cesarstwa w staroż. Rzymie termin ten (łac. schola) oznaczał już podstawową instytucję zajmującą się nauczaniem młodzieży.


Pierwsze szkoły...


...jako instytucje oświatowo - wychowawcze powstały w cywilizacjach Dalekiego i Środkowego Wschodu - ok. III tysiąclecia p.n.e. w starożytnej Grecji: w Sparcie - państwowe, w Atenach - prywatne. W epoce renesansu, reformacji i kontrreformacji pojawiły się szkoły szczebla średniego.

Nowoczesne systemy szkolne zaczęły się kształtować od czasów rewolucji francuskiej jako wyraz upowszechnienia oświaty. Współczesny system szkolny obejmuje zespół wszystkich typów szkół (w określonym kraju). O zasadach powiązania ich ze sobą i ich uprawnieniach decyduje polityka oświatowa.

Współcześnie termin szkoła jest używany w wielu znaczeniach, najpowszechniejsze to:
  • instytucja nauczająca, oświat.-wychowawcza;
  • budynek, w którym się mieści taka instytucja;
  • wykształcenie osiągnięte w takiej instytucji;
  • system instytucji oświat.-wychowawczych dających określone wykształcenie, szkolnictwo, ustrój szkolny w pewnym kraju;
  • kierunek w nauce, filozofii, literaturze itp. (np. polska szkoła matematyczna, krakowska szkoła historyczna, szkoła kantowska w filozofii);
  • w sztuce - grupa twórców reprezentujących określone środowisko.