EduForum EduForum - forum maturzystów i licealistów
Liceum, matura, studia ? - edu forum Twaina

Witamy na forum edukacyjnym Marka Twaina - pomocna dłoń w świecie nauki

Liceum, matura, studia? - dyskusje, pytania, porady.


Dołącz do grona edu forum - Zapraszamy!   Nie masz konta? -> Rejestracja

  Najczęściej szukane zagadnienia na forum:

              arkusze maturalne  Arkusze maturalne - Maj 2010

              Matura forum  Matura

              Student forum  Studia

              Matura forum  Poradnik maturzystyKompostowanie - przegląd biotechnologii kompostowania

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Biologia i ochrona środowiska
Autor Wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Sro Sty 31, 2007 11:19 pm    Temat postu: Kompostowanie - przegląd biotechnologii kompostowania Odpowiedz z cytatem

Przegląd biotechnologii kompostowania. Kompostowanie w warunkach naturalnych.

Proces kompostowania może być prowadzony tylko w warunkach naturalnych (pryzmach) lub bioreaktorach (kompostowanie wstępne) i w pryzmach.
Kompostowanie w warunkach naturalnych jest najprostsze ze wszystkich metod, a prowadzić je można w różnego rodzaju pryzmach:
- otwartych, bez wstępnego przygotowania,
- otwartych ze wstępnym rozdrobnieniem,
- otwartych lub osłoniętych, ze wstępnym sterowaniem procesu rozkładu,
- otwartych lub osłoniętych, z rozdrobnieniem i ze wstępnym sterowaniem procesu rozkładu,
- osłoniętych czasowo lub stale.

Kompostowanie w pryzmach, w warunkach naturalnych, prowadzi się jedno lub dwuetapowo. Jednoetapowo wówczas, gdy masa odpadów nie jest wstępnie kompostowana w urządzeniach typu biostabilizator, wtedy proces trwa od 3 do 7 miesięcy. O procesie dwuetapowym mówimy wówczas, gdy kompost grzejny, otrzymany po kompostowaniu wstępnym, w drugim etapie dojrzewa w pryzmach w warunkach naturalnych. W takiej sytuacji okres jego dojrzewania może być skrócony do 8-12 tygodni.
Podczas kompostowania w warunkach naturalnych odpady układa się w pryzmach o przekroju poprzecznym w kształcie równoramiennego trapezu. Wymiary pryzm są różne w zależności od przyjętej technologii unieszkodliwiania odpadów. W przypadku pryzm nie napowietrzanych powinny mieć one następujące wymiary:
wysokość: 1,5-2 m
szerokość podstawy: 3,0-6,0m
szerokość górna: 1,5-2,0
długość: dowolna (najczęściej 30-60 m).
Przygotowaną mieszaninę odpadów (rozdrobnioną lub nie) ułożoną w pryzmach pozostawia się do czasu spadku jej temperatury wewnętrznej. Po tym czasie przesypuje się je w celu napowietrzania. Przerzucanie powtarza się aż do czasu uzyskania dojrzałego kompostu. Przy kompostowaniu w warunkach naturalnych wymiary rozdrobnionych odpadów powinny wynosić 25-40 mm. Coraz częściej stosuje się sztuczne napowietrzanie pryzm rurami perforowanymi, umieszczonych w poprzez lub wzdłuż pryzm w odstępach 5-8 m (średnica rur, najczęściej z PCW, wynosi 0,3-0,4 m). Dopływ powietrza może być naturalny, tzn. grawitacyjny lub sztuczny, gdy powietrze podawane jest przez dmuchawy. Przy napowietrzaniu sztucznym zalecane są następujące wymiary pryzm: wys. 3-4 m, szerokość dolnej podstawy 6-10 m, szer. górna 3-6, długość 30-60 m.
Wysokość pryzm jest ograniczona względami napowietrzania kompostowanej masy, zaś nachylenie oraz szerokość górnej podstawy są uwarunkowane koniecznością odprowadzania nadmiaru wód opadowych i warunkiem zachowania stabilności pryzm.
W przypadku omawianych metod ważne jest zabezpieczenie placu do kompostowania, który powinien spełniać następujące wymogi:
- podłoże równe lub z niewielkim spadkiem,
- duża strefa ochrony sanitarnej, pasy zieleni niskiej i wysokiej jako osłony,
- poziom wody gruntowej na głębokości co najmniej 1,5-2 m,
- melioracja terenu drenażem przyjmującym odcieki z kompostowni lub drenaż opaskowy, zabezpieczający przed napływem wód gruntowych z przyległego terenu i chroniących wody gruntowe przed odciekami,
- skanalizowanie terenu kanalizacją deszczową.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Pon Lut 05, 2007 9:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Biostabilizator w procesie kompostowania

Biostabilizator jest podstawowym urządzeniem kompostowni, w którym zachodzą następujące procesy:

Homogenizacja - rozdrabnianie odpadów
Odpady miękkie, takie jak resztki żywności, papier i inne materiały pochodzenia organicznego, stanowiące około 75% masy odpadów są bardzo dobrze rozdrabniane. Odpady twarde, takie jak: szkło, guma, drewno, kamienie są rozdrabniane w niewielkim stopniu. Pozwala to na łatwiejsze ich rozdzielenie w końcowej fazie procesu technologicznego. W czasie 24-36 godzinnego przetwarzania odpadów w biostabilizatorze następuje dokładne wymieszanie i uśrednienie biomasy.

Mineralizacja
Rozdrobnione i wymieszane odpady w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, przy doprowadzeniu optymalnej ilości powietrza podlegają procesowi fermentacji tlenowej. W czasie tego procesu wydziela się ciepło, które przyspiesza rozwój odpowiednich mikroorganizmów.

Higienizacja
W procesie higienizacji materiału następuje zniszczenie bakterii chorobotwórczych. Wstępną higienizację przeprowadza się przez utrzymywanie temperatury procesu w zakresie 55-650C w czasie 24-48 godzin. Pełna higienizacja następuje w trakcie dojrzewania i stabilizacji kompostu w pryzmach.

Podczas biostabilizacji wydzielają się gazy odlotowe, para wodna, dwutlenek węgla i gazy pofermentacyjne, które są oczyszczane w dwóch filtrach ziemnych znajdujących się na zewnątrz hali. Biofiltry wypełnione są kompostem z obrzynkami drewna. Zadaniem filtrów jest biosorbcja zapachów wyzwalanych w tlenowym procesie biostabilizacji dynamicznej.

Po zakończonej biostabilizacji masa kompostowa poddawana jest oczyszczaniu:
- pierwszy stopień to oczyszczanie z większych elementów na sitach twardych (o średnicy 6,5 cm) stanowiący integralną część biostabilizatora; rozładunek odbywa się poprzez otwarcie elektrycznej zasuwy i samorzutny wysyp na sita substancji nieorganicznych tzn. elementów nierozkładalnych takich jak: plastik, tekstylia.
- drugi stopień oczyszczania odbywa się na sitach wibracyjnych Livella o otworach 1,4 cm.
- trzeci stopień mechanicznego oczyszczania to separator części twardych, gdzie usuwane są resztki szkła, ceramiki; ferromagnetyki usuwane są za pomocą 3 elektromagnesów, dwa z nich zamontowane są w ciągu oczyszczania biomasy, a trzeci w ciągu zasadniczym odpadów positowych.

Odzyskany metal wywożony jest do zakładu przerobu złomu.
Oczyszczona masa kompostowa tzw. kompost grzejny układany jest w pryzmy na polu drenażowym o powierzchni 4,1 ha. Przy zachowaniu odpowiednich warunków wilgotnościowo - tlenowych (napowietrzanie i nawilżanie maszyną TRENKLE), w pryzmach następuje proces dojrzewania kompostu, który trwa od 4 do 6 miesięcy, a jego przebieg jest kontrolowany i sterowany przez pracownika laboratorium zakładowego. Podczas dojrzewania dopełnia się proces fermentacji, mineralizacji składników pochodzenia organicznego.

Ostatecznej kontroli materiału kompostowego w zakresie fizyko-chemicznym (metale ciężkie), biologicznym (bakterie chorobotwórcze), parazytologicznym (pasożyty i ich jaja) dokonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Zakład Badania Wody i Gleby, wydając orzeczenie o przydatności kompostu do celów rekultywacyjnych.

Kompost z kompostowni może być zastosowany do następujących celów:
- rekultywacja zdegradowanych terenów przemysłowych,
- gospodarka leśna na pogorzeliskach,
- urządzanie terenów zieleni miejskiej,
- rekultywacja dzikich terenów.

Po przeprowadzeniu badań gleby i dobraniu odpowiednich dawek kompost może być zastosowany również jako nawóz.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Sro Lut 07, 2007 5:12 pm    Temat postu: Systemy kompostowania: Indorc, Van Maanen Odpowiedz z cytatem

Systemy kompostowania: „Indorc", „Van Maanen“, „Baden Baden“
Odpady komunalne w większości składają się z materii organicznej. Mieszkania prywatne, biura, małe przedsiębiorstwa są producentami dużej ilości odpadów biodegradowalnych. Takie odpady są utylizowane metodami biologicznymi, pozwala to odzyskać część materii w postaci nawozu lub gazu. Metody biodegradacyjne są najbardziej naturalnymi ze wszystkich metod utylizacji.
Obserwuje się nadal rozwój kompostowania odpadów miejskich, które stają się skuteczną metodą ich unieszkodliwiania i wykorzystania. Buduje się zakłady kompostowe różnych systemów i wielkości. W rejonach wielkich miast, posiadających w sąsiedztwie rozwinięte rolnictwo i ogrodnictwo, powstają na ogół duże, zmechanizowane kompostownie, natomiast w mniejszych miastach najczęściej buduje się zakłady o małym przerobie, wyposażone w tańsze urządzenia. Na przykład w Niemczech w latach osiemdziesiątych pracowało ok. 70 zakładów kompostowych, we Włoszech w tym okresie działało ponad 20 zakładów kompostowych, a dalszych 16 budowano.
Wykorzystanie kompostów za granicą jest wielostronne, np. w Holandii i Francji produkuje się kilka gatunków kompostu:
- wysokogatunkowy, drobnoziarnisty, o minimalnej zawartości szkła (najdroższy) do upraw kwiatów i warzyw (głównie pod szkłem)
- średniego gatunku o grubszej granulacji (tańszy) pod warzywa polowe i szkółki drzew owocowych
- niskiego gatunku, obejmujący rozdrobnione i wstępnie przefermentowane (niekiedy bez tej operacji) odpady, bez oczyszczenia ze szkła - do rekultywacji nieużytków, bądź wypełniania różnych wyrobisk, na przykład z Paryża taki kompost wysyła się koleją do winnic w Szampanii.

Procesy kompostowania odpadów organicznych (bez wstępnego rozdrabniania)
Kompostowanie odpadów, będące najstarszą metodą ich unieszkodliwiania, polega na rozkładzie, czyli mineralizacji związków organicznych. Sprawcami tego rozkładu są mikroorganizmy, przede wszystkim bakterie, promieniowce i grzyby. Głównymi procesami biochemicznymi są mineralizacja i humifikacja. Mineralizacja polega na całkowitym utlenieniu substancji organicznej do dwutlenku węgla, wody, azotanów, siarczanów, fosforanów i innych składników. Ze względu na to, że są to reakcje egzotermiczne, temperatura odpadów w pryzmach się podnosi. Proces humifikacji polega na powstawaniu z prostych składników substancji wielocząstkowej, stanowiącej związki humusowe. Podczas tych procesów następuje uwolnienie takich pierwiastków, jak fosfor, azot i potas. Dla właściwego przebiegu tych procesów, a przede wszystkim ich przyspieszania, niezbędne jest zapewnienie czynników umożliwiających mikroorganizmom optymalne warunki dożycia, co jest zadaniem wszystkich metod kompostowania. Do tych czynników zalicza się: odpowiedni skład masy kompostowej, w której minimalna ilość substancji organicznej musi być większa niż 30%, odpowiednią temperaturę, dostateczne rozdrobnienie i pH, napowietrzenie, wilgotność, a także brak związków toksycznych.
Proces kompostowania przyspiesza biologiczne zaszczepienie odpadów. Procesy te mogą być prowadzone w warunkach naturalnych lub sztucznych. Niezbędne jest utrzymanie równowagi między dopływem tlenu i wilgotności, przy zapewnieniu dobrego natlenienia.

Stosowane dotychczas systemy kompostowania można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
- kompostowanie w warunkach naturalnych, odbywające się w pryzmach na otwartej przestrzeni
- kompostowanie w warunkach sztucznych, tj. w specjalnych komorach

Kompostowanie w pryzmach na otwartej przestrzeni może się odbywać:
- bez wstępnej obróbki
- ze wstępnym rozdrabnianiem odpadów

Systemy kompostowania bez wstępnej obróbki to najstarsze, a równocześnie najprostsze technologicznie systemy, których reprezentantami są m.in.: "Indorc", "Van Maanen" oraz "Baden Baden".
System "Indore" jest oparty na prymitywnych rozwiązaniach polegających na kompostowaniu odpadów domowych z fekaliami w wykopanych w ziemi dołach.
System "Van Maanen" (Holandia) polega na przerobie odpadów ułożonych w wysokie (ok. 6 m) pryzmy i przerzucaniu masy kompostowej w celu jej napowietrzenia, co jest dokonywane w okresie 8 miesięcy. Po tym okresie kompostowana masa zostaje poddana obróbce, polegającej na przesianiu i oddzieleniu złomu żelaznego, szkła, tworzyw itp. Metodę tą wykorzystano w dużym zakładzie o produkcji 85000 Mg kompostu/rok. Odpady są tu dowożone koleją z 5 miast (łącznie 770 tyś. mieszkańców) z odległości do 230 km.
System "Baden Baden" (Niemcy), w stosunku do poprzednio omówionego, został rozszerzony o wstępne przesiewanie. Frakcja gruba jest poddawana segregacji ręcznej i przy zastosowaniu separatora elektromechanicznego. Pozostałe frakcje są wymieszane z częściowo odwodnionym (do 80%) osadem ściekowym i układane w pryzmy kompostowe o wysokości 3,5 m, wewnątrz których u dołu znajdują się perforowane rury betonowe, zapewniające dopływ powietrza. Następnie po 1-2 miesiącach masa pryzmy jest przerzucana. Gotowy kompost uzyskuje się po 6 miesiącach od chwili przesiania. Zakład, w którym stosuje się omówiony system, rozpoczął produkcję kompostu w 1963 r.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
taka-jaDołączył: 09 Maj 2014
Posty: 1

PostWysłany: Pią Maj 09, 2014 9:10 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dzięki za bardzo cenne materiały, przydadzą się na maturze!
_________________
lekarz rodzinny szczecin
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Marbell55Dołączył: 20 Maj 2014
Posty: 1

PostWysłany: Wto Maj 20, 2014 9:53 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Na szczęście maturka już za mną Very Happy
_________________
śruby klapy zwrotne
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
sarkoldDołączył: 23 Paź 2015
Posty: 4

PostWysłany: Czw Lis 05, 2015 11:47 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

No, no, no a już traciłem nadzieję że znajdę odpowiedź.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Biologia i ochrona środowiska Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Licea zaoczne | Katalog stron | Forum Edukacyjne | ViPcenter.pl | Arkusze maturalne
Odżywki, suplementy dla mózgu | Katalog Ciekawych Stron | Home.pl