EduForum EduForum - forum maturzystów i licealistów
Liceum, matura, studia ? - edu forum Twaina

Witamy na forum edukacyjnym Marka Twaina - pomocna dłoń w świecie nauki

Liceum, matura, studia? - dyskusje, pytania, porady.


Dołącz do grona edu forum - Zapraszamy!   Nie masz konta? -> Rejestracja

  Najczęściej szukane zagadnienia na forum:

              arkusze maturalne  Arkusze maturalne - Maj 2010

              Matura forum  Matura

              Student forum  Studia

              Matura forum  Poradnik maturzystyOdpady komunalne - charakterystyka

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Biologia i ochrona środowiska
Autor Wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Nie Gru 09, 2007 8:10 pm    Temat postu: Odpady komunalne - charakterystyka Odpowiedz z cytatem

Charakterystyka odpadów komunalnych stałych

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (Ustawa o odpadach 2001 r.).
Odpady komunalne stałe (OKS) są bardzo zróżnicowane pod względem składu fizycznego i chemicznego. Zależy on głównie od wyposażenia budynków w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaju zabudowy, stopy życiowej mieszkańców. Najczęściej odpady komunalne w Polsce zawierają ok. 40-50% substancji organicznej. Około 50-60% stanowią części mineralne, w tym około 30% popioły z małych palenisk. Odpady stałe zawierają również pierwiastki śladowe (molibden, miedź, cynk, kobalt, nikiel, kadm, chrom, rtęć, ołów), które niejednokrotnie występują w formie połączeń łatwo rozpuszczalnych.
Składniki zawarte w odpadach komunalnych, głównie organiczne, ulęgają przemianom biochemicznym i oddziaływają na środowisko poprzez produkty rozkładu: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i inne. Odpady komunalne stwarzają zagrożenie dla środowiska również także ze względu na możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych mikroorganizmami chorobotwórczymi, dla których stanowią pożywkę. Ponadto na składowiskach odpadów komunalnych panują dobre warunki dla żerowania much, gryzoni i ptaków, które mogą przenosić a inne tereny mikroorganizmy chorobotwórcze, np. duru brzusznego, tężca, czerwonki.
Ilość OKS jest zmienna, i tak w 2002 r. zebrano 46 mln m3, co daje 10,5 mln Mg.


Do najważniejszych, niekorzystnych cech odpadów komunalnych zalicza się:

-Znaczną zmienność ilościowo-jakościową w cyklu wieloletnim, rocznym i w poszczególnych porach roku.

-Dużą niejednorodność składu surowcowego i chemicznego, zarówno w postaci mieszanej (bez selektywnej zbiórki), jak i pozostałości po selektywnej zbiórce lub mechanicznym sortowaniu.

-Potencjalne zagrożenie zakażeniem (higieniczno-sanitarne) związane z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w :
a)mieszanych odpadach komunalnych,
b)selektywnie gromadzonej frakcji mokrej lub w odpadach kuchennych,
c)ciekłych odpadach komunalnych (z osadników gnilnych, w osadach ściekowych i innych odpadach z oczyszczalni ścieków).

-Niestabilność, podatność na zagniwanie i wydzielanie uciążliwych odorów frakcji organicznej (mokrej) zawartej w odpadach, zarówno w miejscu powstawania, gromadzenia, jak i podczas utylizacji lub unieszkodliwiania.

-Obecność odpadów niebezpiecznych, tj. chemikaliów domowych, przeterminowanych leków, zużytych świetlówek, baterii etc.

-Zanieczyszczenia poszczególnych składników odpadów komunalnych (frakcji, surowców, materiałów) substancjami niebezpiecznymi organicznymi i nieorganicznymi (głównie metalami ciężkimi), co generalnie wynika z niskiej jakości materiałów stosowanych w gospodarce, niskiego stopnia przetworzenia i oczyszczania surowców, przestarzałych technologii przemysłowych oraz zanieczyszczenia środowiska w Polsce, głównie wskutek emisji przemysłowych pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego i gleb (opad pyłów).


Analizując odpady komunalne w Polsce jako potencjalne źródło surowców wtórnych, można w nich wyróżnić cztery zasadnicze grupy:

-Traktowane realnie jako surowce wtórne produkty niekonsumpcyjne, takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, tekstylia, stanowiące ok. 30% masy odpadów.

-Rzadko traktowane jako surowce wtórne odpady kuchenne z przygotowania posiłków, resztek pożywienia itp., stanowiące ok. 50% masy odpadów.

-Nierozważne na ogół jako potencjalne surowce wtórne odpady paleniskowe z ogrzewania sezonowego mieszkań, głównie popiół i żużel, stanowiące do 20% masy odpadów.

-Inne odpady o wątpliwej wartości surowcowej, występujące sporadycznie lub nieprzydatne do recyklingu ze względów na bezpieczeństwo ekologiczne, np. chemikalia.

Obserwowane w ostatnim okresie tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują na:

-Znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań.

-Zmniejszenie się ilości pozostałości po spaleniu węgla i koksu (wzrost zużycia gazu, oleju i prądu elektrycznego do ogrzewania mieszkań).

-Utrzymanie się na stałym, wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów kuchennych.


Czytaj więcej w "Podstawy gospodarki odpadami" Czesława Rosik-Dulewska
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka


Ostatnio zmieniony przez werych dnia Pon Sty 21, 2008 7:29 pm, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Sro Sty 02, 2008 10:38 pm    Temat postu: Właściwości technologiczne odpadów komunalnych Odpowiedz z cytatem

Cel i zakres badań właściwości technologicznych odpadów

Intensywne technologie unieszkodliwiania odpadów miejskich, podobnie jak wszystkie technologie przemysłowe, wymagają dobrej znajomości właściwości surowców. Dla technologii unieszkodliwiania odpadów tym surowcem są odpady miejskie. Jest to mieszanina bardzo wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach, występujących w różnych proporcjach w zależności od wielu czynników. W każdym przypadku trzeba przeprowadzać serię badań, które muszą dostarczyć informacji niezbędnych do wyboru optymalnej metody ich unieszkodliwiania. Badania mogą dostarczyć informacji o aktualnych właściwościach, podczas gdy projektowany zakład ma pracować przez wiele lat i musi być przystosowany do zmiennych w czasie właściwości dostarczanych odpadów. Dlatego do celów projektowych będą potrzebne informacje o prognozowanych właściwościach tych odpadów w przyszłości. Jednakże prognozowanie wszelkich zjawisk, w tym i właściwości odpadów, jest złożone i jak wszystkie prognozy ma tę właściwość, że w wielu przypadkach nie sprawdza się, konieczne jest więc przynajmniej ogólne określenie kierunku zmian. Niezmiernie ważne jest systematyczne prowadzenie badań odpadów miejskich przez dłuższy okres, w wielu różnych (pod względem charakteru) miastach, a także na terenach wiejskich, według ustalonej metodyki, pozwalającej na ilościowe określenie zachodzących zmian. Jest to tzw. monitoring odpadów prowadzony metodycznie dopiero w ostatnich latach.
Wzrastające wymogi w zakresie ochrony środowiska powodują znaczne ograniczenie terenów, na których można lokalizować składowiska odpadów, a wzrost kosztów pozyskiwania terenów pod budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów stwarza konieczność stosowania intensywnych technologii, mniej terenochłonnych, pozwalających na minimalizację oddziaływania zakładu na środowisko.

Zakres niezbędnych badań wynika z celu, jakiemu maja one służyć. Dotychczas zakres obejmuje umownie cztery grupy wskaźników:
1) Ilościowego nagromadzenia odpadów;
2) Właściwości fizycznych;
3) Właściwości paliwowych;
4) Właściwości nawozowych.

Do grupy pierwszej zaliczamy wskaźniki nagromadzenia:
-Objętościowy (wyrażany w m3/mieszk./rok)
-Wagowy (wyrażany w kg/mieszk./rok)
-Nierównomierności nagromadzenia (dobowy, miesięczny, roczny).
Razem wskaźniki te opisują źródła powstawania odpadów i pozwalają na określenie ich ilości.

Grupę drugą charakteryzują następujące wskaźniki:
-Ciężar objętościowy odpadów (gęstość) wyrażany w kg/m3;
-Frakcje (analiza sitowa) (0-10, 10-40, 40-100 i powyżej 100 mm);
-Skład grupowy, który obejmuje podział na 10 podstawowych grup materiałów, z jakich składają się odpady, a więc: frakcji drobnej (poniżej 10mm), odpadów spożywczych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, materiałów tekstylnych, metalowych, szkła oraz pozostałych odpadów organicznych i nieorganicznych.

Do grupy trzeciej zaliczamy wskaźniki charakteryzujące właściwości paliwowe odpadów:
-Zawartość wody;
-Części palne;
-Części niepalne;
-Części lotne;
-Ciepło spalania;
-Wartość opałowa;
-Składniki agresywne (SOx, NOx).

Grupa czwarta to wskaźniki charakteryzujące właściwości nawozowe odpadów, a zatem ich przydatność do kompostowania. Zaliczamy do nich:
-Ogólną zawartość substancji organicznych;
-Zawartość węgla;
-Zawartość azotu;
-Zawartość fosforu;
-Zawartość potasu;
-Zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn).


Czytaj więcej w "Podstawy gospodarki odpadami" Czesława Rosik-Dulewska
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka


Ostatnio zmieniony przez werych dnia Pon Sty 21, 2008 7:30 pm, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Wto Sty 08, 2008 8:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wskaźniki nagromadzenia

Informacja dotycząca ilości odpadów, jakie powstają na terenie miasta, dla którego projektuje się zakład unieszkodliwiania, stanowi podstawową wielkość wyjściową i należy ją określić możliwie najściślej. Sprawą istotną dla zamierzonej inwestycji jest opracowanie prognozy nagromadzenia odpadów na okres, w którym obiekt ma spełniać swoje zadania.
Wartość ta jest często określana przez zleceniodawcę, a więc przedsiębiorstwo zajmujące się usuwaniem odpadów w mieście. Trzeba tu powiedzieć, że w obecnie istniejących zakładach unieszkodliwiania (tj. składowiskach) stosunkowo rzadko stosuje się ważenie przywożonych odpadów.
Należy zaznaczyć, że są to wartości uśrednione, które mogą być przyjmowane na etapie programowania inwestycji. Dla projektów technologicznych konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań i dokładne określenie wskaźnika dla poszczególnych środowisk w mieście. Na podstawie przeanalizowanych materiałów źródłowych można określić obecną średnią wielkość wskaźnika nagromadzenia objętościowego na 1,35 m3/mieszk./rok, a wagowego na 250 kg/mieszk./rok. Dla małych miast i osiedli współczynnik nagromadzenia wagowego zbliżony jest do 200 kg/mieszk./rok, a dla dużych miast do 300 kg/mieszk./rok, z założeniem wzrostu (w obu wariantach) do 350 kg/mieszk./rok w ciągu najbliższych 10 lat.
Jak wynika z wieloletnich badań, wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów miejskich wzrasta. Opierając się na pomiarach z ostatnich lat (prowadzonych przez wiele ośrodków badawczych w kraju, m.in. w ramach monitoringu odpadów), można zaobserwować następujące prawidłowości w zakresie zmiany wskaźnika nagromadzenia:
Wskaźniki nagromadzenia wzrastają, przy czym tempo wzrostu jest znacznie mniejsze niż przewidywały prognozy;
Tempo wzrostu wskaźnika objętościowego utrzymuje się średnio na poziomie 1,5-2,0 % w skali rocznej;
Niewątpliwie istotne znacznie dla ilości powstających odpadów mają zmiany gospodarcze zachodzące w kraju, w tym poziom życia mieszkańców miast.


Czytaj więcej w "Podstawy gospodarki odpadami" Czesława Rosik-Dulewska
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka


Ostatnio zmieniony przez werych dnia Pon Sty 21, 2008 7:30 pm, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 7:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Właściwości fizyczne

W środowisku miejskim ciężar objętościowy odpadów jest niski i jak wykazują prowadzone w ramach monitoringu badania, systematycznie zmniejsza się, nawet do wartości poniżej 100 kg/m3. Ten trend jest obserwowany w większości miast, a wynika z faktu, że w odpadach miast znajduje się coraz więcej lekkich opakowań z tworzyw sztucznych. wskaźnik ten w znacznym stopniu charakteryzuje również odpady pod względem zawartości frakcji oraz składu grupowego. Niski ciężar objętościowy świadczy o małej ilości frakcji drobnej (mineralnej) oraz o znacznej zawartości składników organicznych. Z analizy wyników badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że najczęściej określa się ciężar objętościowy odpadów w granicach 190-230 kg/m3.
Podział frakcji interesuje nas szczególnie ze względu na zakres obróbki wstępnej odpadów przed unieszkodliwieniem. Skład frakcyjny różni się znacznie w zależności od pory roku (system grzewczy). To zróżnicowanie dotyczy głównie frakcji 01-10 mm i może się wahać w granicach 4-13%. Zbyt duża zawartość drobnej frakcji (0-10mm), zawierająca popiół i inne składniki mineralne odsiane wstępnie, może w znacznym stopniu poprawić właściwości nawozowe, a nieraz i paliwowe odpadów. Natomiast składniki o większych rozmiarach (powyżej 100 mm) wymagają zazwyczaj rozdrobnienia.
W niektórych technologiach unieszkodliwiania odpadów stosuje się frakcjonowanie materiału, a rozdrobnieniu poddaje się frakcję najgrubszą. Pozwala to na obniżenie energochłonności całego procesu unieszkodliwiania.
Skład grupowy stanowi wyjątkowo cenne źródło informacji o odpadach. Procentowy udział surowców wtórnych pozwala na ocenę celowości stosowania odzyskiwania poprzez selektywne gromadzenie. Opierając się na składzie grupowym, można w przybliżeniu określić właściwości paliwowe odpadów, a także ich przydatność do kompostowania.


Czytaj więcej w "Podstawy gospodarki odpadami" Czesława Rosik-Dulewska
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Pon Lut 11, 2008 8:24 pm    Temat postu: Właściwości nawozowe odpadów komunalnych Odpowiedz z cytatem

Właściwości nawozowe

Kompostowanie odpadów miejskich jest jedną z częściej stosowanych metod ich utylizacji i unieszkodliwiania. W wyniku intensyfikacji procesów, jakie w warunkach naturalnych zachodzą w glebach, można w pełni unieszkodliwić odpady, uzyskując równocześnie cenny nawóz organiczny. W ten sposób zebrane z gleby składniki (w postaci plonów rolnych), są zwracane w formie łatwo przyswajalnej. W samym procesie kompostowania następuje unieszkodliwienie – przez zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych zawartych w odpadach oraz przez przetworzenie substancji organicznych odpadów w kompost.
Odpady podawane kompostowaniu muszą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska, a mianowicie otrzymany z nich kompost powinien być użyteczny w środowisku.
W tabeli zestawiono jedynie podstawowe wartości wskaźników charakteryzujących właściwości nawozowe odpadów dla trzech typowych środowisk miejskich w Polsce. Analiza pozostałych wyników badań przeprowadzonych w kraju wskazuje również na znaczne różnice wartości nawozowych, np. zawartość substancji organicznej najczęściej oznaczano w zakresie 30-60%, zawartość węgla organicznego w granicach 9-30%, azotu organicznego 0,5-1,3%, fosforu organicznego 0,1-1,7%. Jeśli chodzi o zawartość metali ciężkich również odnotowuje się znaczne wahania, np. kadm 2-4 mg/kg s.m., chrom 2-200 mg/kg s.m., miedź 30-160 mg/kg s.m., nikiel 11-110 mg/kg s.m., ołów 8-210 mg/kg s.m., rtęć 0,2-1,4 mg/kg s.m. cynk 67-630 mg/kg s.m.
Na podstawie przeprowadzonych w Polsce badań właściwości fizyczno-chemicznych odpadów komunalnych można stwierdzić, że w większości przypadków pozwalają one na przeprowadzenie utylizacji i unieszkodliwiania metodą kompostowania. Brak jednak wstępnej selekcji odpadów powoduje iż uzyskiwany kompost, głównie ze względu na obecność szkła i metali ciężkich, nie spełnia wymogów obowiązującej normy branżowej dla kompostów z odpadów miejskich.

Należy także zwrócić uwagę, że w niektórych miastach, głównie małych, odpady środowisk typu III, a nawet II (ze względu na duże ilości popiołu i niską zawartość substancji organicznej) nie nadają się do kompostowania.Reasumując można stwierdzić:
- Właściwości technologiczne odpadów miejskich ulegają ciągłym zmiano –wzrasta ilość odpadów w przeliczeniu na mieszkańca i zmienia się ich skład.
- Zmiany właściwości odpadów są różne i zależą od typu środowiska miejsckiego.
- Podstawowym źródłem informacji o właściwościach opadów są badania prowadzone w cyklu rocznym.
- Projektowanie zakładów unieszkodliwiania powinno być oparte na konkretnych, przeprowadzonych dla danego miasta, wynikach badań.
- Projektując dla każdego miasta zasady gospodarki odpadami, należy brać pod uwagę ich zróżnicowane właściwości technologiczne (typowe dla danych środowisk) i możliwości stosowania różnych metod lub technologii utylizacji odpadów z poszczególnych środowisk.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Pią Mar 07, 2008 9:19 pm    Temat postu: Unieszkodliwianie odpadów komunalnych Odpowiedz z cytatem

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
W myśl Ustawy o odpadach składowanie odpadów jest również unieszkodliwianiem odpadów. Ponadto stosuje się inne sposoby unieszkodliwiania odpadów połączone z odzyskiem:
-Metody biologiczne (recykling organiczny)
Kompostowanie
Fermentacja metanowa
-Metody termiczne (przekształcanie termiczne)
Spalanie
Zgazowanie
Odgazowanie (piroliza)
Przerób na paliwo
-Obróbka w glebie i ziemi (biodegradacja).
Z wymienionych metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych najbardziej popularne jest składowanie. Przy wyborze metody postępowania z odpadami należy przyjąć w pierwszej kolejności zasadę odzyskiwania surowców wtórnych, których przerób jest ekonomicznie opłacalny, pozostałą zaś część składować w sposób bezpieczny dla środowiska.

Do podjęcia decyzji o wyborze sposobu postępowania z odpadami w regionie niezbędne jest opracowanie odpowiedniej strategii na okres co najmniej 10 lat. Strategia ta powinna opierać się na inwentaryzacji, analizie i prognozie gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem:
- Typów zabudowy, funkcji poszczególnych obszarów miasta oraz charakterystyki i źródeł powstawania odpadów.
- Charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów.
- Charakterystyki aktualnych i potencjalnych miejsc składowania.
- Analizy zbytu surowców wtórnych.
- Oceny aktualnego sposobu postępowania z odpadami.
- Oceny obowiązującego w mieście systemu prawnego.
- Prognozy warunków społecznych i gospodarczych miasta.
- Analizy obecnych i możliwych źródeł finansowania gospodarki odpadami w mieście.
- Opracowanie różnych wariantów gospodarki odpadami w mieście i wybór wariantu optymalnego.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
moyraDołączył: 07 Lip 2009
Posty: 1

PostWysłany: Wto Lip 07, 2009 1:25 pm    Temat postu: biologiczne uniesz osadów Odpowiedz z cytatem

MAm pytanko czy takie same są metody biologicznego unieszkodliwiania
osadów ściekowych jak odpadów???
Jeśli nie to jakie są ?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 9:11 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Osady ściekowe po prasie, w której następuje odwodnienie i higienizacja trafiają do komór fermentacyjnych lub na poletka osadowe. Następnie bada się ich skład i stosuje jako nawóz.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Moska90
Przyjaciel forum
Przyjaciel forum


Dołączył: 13 Paź 2015
Posty: 477

PostWysłany: Wto Gru 08, 2015 1:05 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ciekawe informacje, na pewno się przydadzą. Ja mogę polecić Wam przedsiębiorstwo zajmujące się niklowaniem galwanicznym http://www.cynkowaniegalwaniczne.com.pl/niklowanie-galwaniczne/. Proces ten można prowadzić w dwóch etapach nakładając powłoki niklu podkładowego i niklu połyskowego. Mam nadzieję, że przyda się to wielu osobom.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
DremensDołączył: 04 Paź 2017
Posty: 1

PostWysłany: Sro Paź 04, 2017 1:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jeśli chcecie pozbyć się odpadów to polecam Wam wywóz odpadów szczecin. Korzystałem z ich usług podczas budowy domu i byłem zadowolony. Warto.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
reanulka
Przyjaciel forum
Przyjaciel forum


Dołączył: 15 Lis 2016
Posty: 82

PostWysłany: Sob Lis 25, 2017 11:01 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

A wiecie co dalej dzieje się z odpadami komunalnymi? Jeśli nie to, polecam poczytać na ten temat tutaj http://zagospodarowanieodpadowkomunalnych.pl/ . W temacie gospodarki odpadami wiele sie zmieniło. Teraz odpady nawet można przekształcić na nawozy. Postęp jest.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
juro445Dołączył: 01 Gru 2017
Posty: 1

PostWysłany: Pią Gru 01, 2017 7:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Seksowne, gorące i bardzo atrakcyjne dziewczyny, spośród których możesz wybrać sobie tę wymarzoną – to oferta agencji http://blondelondonescort.co.uk świadczącej usługi na terenie Londynu. Nasze efektowne escort girls to gwarancja satysfakcji dla każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mniamkaDołączył: 01 Gru 2017
Posty: 5
Skąd: Słupsk

PostWysłany: Czw Gru 07, 2017 12:11 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mi się wydaje, że to zdecydowanie jest sprawa dla specjalisty z tej dziedziny...
_________________
Nie warto starać się za dwoje
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Biologia i ochrona środowiska Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Licea zaoczne | Katalog stron | Forum Edukacyjne | ViPcenter.pl | Arkusze maturalne
Odżywki, suplementy dla mózgu | Katalog Ciekawych Stron | Home.pl