EduForum EduForum - forum maturzystów i licealistów
Liceum, matura, studia ? - edu forum Twaina

Witamy na forum edukacyjnym Marka Twaina - pomocna dłoń w świecie nauki

Liceum, matura, studia? - dyskusje, pytania, porady.


Dołącz do grona edu forum - Zapraszamy!   Nie masz konta? -> Rejestracja

  Najczęściej szukane zagadnienia na forum:

              arkusze maturalne  Arkusze maturalne - Maj 2010

              Matura forum  Matura

              Student forum  Studia

              Matura forum  Poradnik maturzystyHydrologia,degradacja wód, ochrona wód - wody powierzchniowe

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Biologia i ochrona środowiska
Autor Wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Czw Lis 23, 2006 9:42 pm    Temat postu: Hydrologia,degradacja wód, ochrona wód - wody powierzchniowe Odpowiedz z cytatem

Wody powierzchniowe - wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na:
a) słone (morza, oceany)- zajmują 97 procent wód
b) słodkie (większość wód śródlądowych) - zajmują pozostałe 3 procent wód
-płynące (rzeki, strumienie)
-stojące (jeziora, stawy).

Czynniki kształtujące skład wód powierzchniowych
W odróżnieniu od wód podziemnych, w kształtowaniu składu chemicznego wód powierzchniowych znacznie większą rolę odgrywają zanieczyszczenia antropologiczne. Stąd o ostatecznym składzie decydują produkty procesów naturalnych przebiegających w środowisku wodnym oraz zanieczyszczenia obcego pochodzenia. Ponieważ wody powierzchniowe w sposób bezpośredni narażone są na wpływ skutków działalności gospodarczej człowieka, charakteryzują się one zmiennością składu fizyczno-chemicznego i większą różnorodnością substancji w nich występujących niż wody podziemne. Poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych koreluje (zależy od) ze sposobem zagospodarowania zlewni, stopniem degradacji środowiska oraz warunkami atmosferycznymi panującymi w danym regionie. W wodach powierzchniowych, poza substancjami obecnymi w wodach podziemnych, występują zanieczyszczenia stanowiące poważny problem z uwagi na fakt, iż wiele z nich należy do substancji uciążliwych, a często i toksycznych dla środowiska naturalnego.
Do głównych czynników kształtujących skład wód powierzchniowych należą:
- budowa geologiczna zlewni,
- topografia zlewni,
- procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów budujących zlewnię,
- prędkość i natężenie przepływu wody decyduje o wielkości wymiany między substancjami występującymi w wodzie i zdeponowanymi na dnie rzek,
- mieszanie się wód o różnym składzie,
- warunki atmosferyczne (temperatura, opady atmosferyczne),
- lokalizacja wód w stosunku do źródeł zanieczyszczeń.

Cechy fizyczne wody
Do wskaźników fizycznych należą: barwa, mętność, smak, zapach i temperatura.
-Barwa wód powierzchniowych spowodowana jest substancjami rozpuszczonymi i ciałami zawieszonymi w toni wodnej, np. zakwit glonów. Na barwę najczęściej wpływają frakcje substancji humusowych (próchnica) charakteryzujące się intensywną żółto-brunatną barwą (charakterystyczne dla terenów bagnistych, torfowych, zalesionych). Wody zanieczyszczone ściekami przemysłowymi mogą ponadto odznaczać się barwą spowodowana sztucznymi barwnikami. Woda chemicznie czysta nie ma barwy.
-Mętność wód spowodowana jest obecnością drobno zdyspergowanych (rozproszonych, rozpuszczonych) zawiesin. Mętność zwiększają ilości zawiesin spławianych transportowanych ze zlewni oraz uwalnianych z osadów dennych (szczególnie przy dużej prędkości przepływu wody).
-Smak i zapach to parametry badane organoleptycznie. Smak i zapach nadają wodzie rozpuszczone w niej związki i nieorganiczne takie jak sole, kwasy, gazy i organiczne - najczęściej produkty metabolizmu organizmów żyjących w wodzie w warunkach naturalnych. W wodach zeutrofizowanych zapach wody jest skutkiem zakwitów gllonów. Charakterystyczny zapach mogą wodzie nadać wprowadzone do wody zanieczyszczenia. Wody naturalne nie zanieczyszczone charakteryzują się zapachem roślinnym.
-Temperatura wód powierzchniowych jest zmienna w ciągu roku. W okresie lata temperatura górnych warstw wody może dochodzić do 30C, natomiast w zimie zbliża się do 0C, bezpośrednio pod pokrywa lodową, lub nawet spada poniżej 0C (w bystro płynących potokach oraz wodach bardzo zasolonych), a w głębszych warstwach osiąda +4C.

Zlewnia - jest to całość obszaru, z którego wody spływają do danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. Zlewnia dotyczy zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Czw Lis 23, 2006 11:52 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wody powierzchniowe
Należące do lądowej części hydrosfery wody powierzchniowe mogą występować w postaci obiektów punktowych, liniowych i obszarowych. Obiekty punktowe są to różnego rodzaju wypływy wód podziemnych, obiekty liniowe to cieki powierzchniowe, tzw. wody płynące, obiekty obszarowe natomiast to lodowce i wieczne śniegi, obszary zabagnione oraz zbiorniki wodne, czyli tzw. wody stojące.

Punktowe obiekty hydrograficzne
Źródła

Źródłem jest samoczynny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię. Występują one w tych miejscach, gdzie powierzchnia topograficzna przecina warstwę wodonośną lub statyczne zwierciadło wody podziemnej. Występowanie w znacznym stopniu zależne jest od klimatu. Występują one jedynie w strefach klimatycznych o klimacie wilgotnym i umiarkowanie wilgotnym. W obszarach subpolarnych, gdzie występuje marzłoś trwała, brak jest źródeł, ponieważ woda, nie mogąc wsiąknąć w zamarznięte podłoże, odpływa wyłącznie powierzchniowo. W obszarach półsuchych i suchych źródła również nie występują, zwierciadło wód podziemnych zalega tu zbyt głęboko. Gejzery są to źródła, które w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu wyrzucają z otworu gorącą wodę i parę wodną. Gejzer jest zasilany głównie wodą z powierzchni, gromadzi się ona w głębokim przewodzie, w którym jest silnie ogrzewana od dołu przez ognisko wulkaniczne. W dolnej części przewodu temperatura wody przekracza 1100C. Źródła gazujące, tzw. pieniawy, są to źródła wyprowadzające wodę zgazowaną, czyli mieszaninę wody i gazu, w którym najczęściej jest CO2, rzadziej metan (CH4). Wypływ wody jest stały (inaczej niż w gejzerach). Młaki to powierzchniowe, rozlewne (nieskoncentrowane) wypływy ody podziemnej zatorfowione lub zabagnione, dające na ogół odpływ. Wyciek jest nieskoncentrowanym wypływem wód podziemnych, jest to bardzo słaby, przeważnie powierzchniowy, rzadziej liniowy, wypływ wody podziemnej

Liniowe obiekty hydrograficzne
Cieki naturalne

Ciekami określa się powierzchniowe wody płynące w formie skoncentrowanej pod wpływem siły ciężkości korytem naturalnym (cieki naturalne) lub sztucznym (cieki sztuczne), o określonym obszarze zasilania. Do cieków naturalny zaliczamy strugi, strumyki, potoki, rzeki małe, średnie i duże. Do cieków sztucznych rowy, kanały.
Struga, strumyk, strumień to określenie małych cieków naturalnych na terenach równinnych o obszarze zasilania od kilku do kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. początek dają im na ogół młaki, wycieki, i niezbyt wydajne źródła.
Potok jest to mały naturalny ciek powierzchniowy wypływający z wydajnego źródła o wartkim nurcie, płynącym wąskim korytem o dnie kamienistym żwirowym (potok górski), bądź też piaszczystym, rzadziej mulistym (potok nizinny). Pojęcie „potok” przyjęło się do określania cieków górskich o spadku przekraczającym kilka promili (Promil (symbol: ‰) (łac. pro mille, na tysiąc) to tysiączna część całości, a dziesiąta procenta; zatem 1‰ = 0,1%
np. 20‰ = 2%).
Rzeka (mała, średnia, duża) jest to ciek naturalny powstały z połączenia potoków (strumieni) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła, rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jej dorzeczu (Dorzecze - obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu jednej rzeki, zwanej rzeką główną. Rzeki wpadające do rzeki głównej noszą nazwę dopływów 1 rzędu. Granicą dorzecza jest dział wodny), mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.

Cieki sztuczne
Rowem nazywa się sztuczne koryto (wykop podłużny) często tylko okresowo napełnione wodą. Są to na ogół systemy rowów melioracyjnych (odwadniających i nawadniających). Prowadzi się je ze spadkiem terenu.
Kanał otwarty jest sztuczną arterią wodną zwykle ze zabezpieczonymi skarpami, zaopatrzoną w różne urządzenia hydrotechniczne, w zależności od jego przeznaczenia. Wyróżnia się kanały melioracyjne (odwadniające lub nawadniające), żeglugowe (śródlądowe), przemysłowe i energetyczne (doprowadzające lub odprowadzające wodę).

Wody stojące
Małe zbiorniki wodne
Stawem jest niewielki płytki zbiornik wód powierzchniowych o dnie w zasadzie całkowicie porośniętym roślinnością powstały w sposób naturalny (stawy tatrzańskie) lub sztuczny przez człowieka. Powszechnie stawem określa się sztuczny zbiornik wodny utworzony do celów hodowlanych.
Sadzawka to płytki zbiornik wodny o niewielkich rozmiarach (do kilku arów). Mogą one występować w naturalnych obniżeniach terenu, są zasilane wodą gruntową, wodą opadową i roztopową. Często powstały w wyniku spiętrzania groblą wody odpływającej z obszaru źródłowego.
Basen jest sztucznym małym zbiornikiem wodnym o regularnym kształcie, wykopany w gruncie, zwykle wybetonowany.
Wyrobisko z wodą jest sztucznym zagłębieniem powstałym po wybraniu utworów powierzchniowych (glinianki, piaskownie, żwirownie, doły potorfowe) wypełnionym wodą, głównie gruntową.
Zapadliska z wodą powstają wskutek zapadnięcia się powierzchni terenu wywołanego eksploatacją podziemną i zalania powstałych zagłębień wodą gruntową
Jeziorem jest naturalny zbiornik śródlądowy stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu o brzegach ukształtowanych pod wpływem działania falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się stosunkowo powolną wymianą wody.
_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
werych
VIP
VIP


Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 1722

PostWysłany: Nie Lis 26, 2006 10:00 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Sztuczne zbiorniki wodne
Jeziora sztuczne są nazywane także jeziorami zaporowymi, zbiornikami zaporowymi lub zbiornikami retencyjnymi. Powstały one przez zamknięcie doliny rzecznej zaporą wodną, jako budowlą piętrzącą. Rozróżnia się trzy podstawowe typy sztucznych zbiorników wodnych:
- zbiorniki retencyjne, których zadaniem jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru;
- zbiorniki przepływowe, powstają w wyniku przegrodzenia rzek jazami, których zadaniem jest utrzymanie stałego poziomu piętrzenia;
- zbiorniki suche, których zadaniem jest okresowe magazynowanie wody podczas przechodzenia fal wezrbaniowych.


Obszary zabagnione

Obszary zabagnione, potocznie nazywane bagnami, są to obszary trwale nasycone wodą słodką lub słoną. W skali globu zajmują 6% powierzchni lądów i występują we wszystkim szerokościach geograficznych. Najwięcej obszarów podmokłych występuje w strefie tundry i tajgi.
Bagno jest to obszar trwale nasycony wodą słodką lub słoną stanowiącą 90% objętości gruntu. W przypadku, kiedy bagno jest silnie uwodnione i przebiega w nim typowo bagienny proces glebotwórczy tworzący torfy wówczas takie bagno jest nazywane torfowiskiem. Gdy zaś uwilgotnienie bagna jest zmienne i dominuje w nim błotny lub namywany proces glebotwórczy, to takie bagno jest mokradłem. Trzęsawiska występują wyłącznie w strefie przyjeziornej i są jak gdyby pływającym kożuchem przesuwającym się stopniowo od brzegu jeziora ku środkowi. Trzęsawiskiem jest też zarośnięty mchem, turzycami zbiornik wodny, gdzie pod warstwą kożucha roślinnego, podłożonego warstwą tworzącego się torfu, znajduje się jeszcze woda lub półpłynny osad denny.

Lodowce i stała pokrywa śnieżna
Na prawie ¼ powierzchni kontynentów woda występuje w postaci stałej: jest to lód naziemny (lodowce i stała pokrywa śnieżna) i lód podziemny (marzłoć trwała).
Lodowce i stała pokrywa śnieżna stanowią podstawę zasobów lodowych hydrosfery, są też głównym zbiornikiem wody słodkiej na Ziemi (wody zawarte w nich stanowią 68,7% zapasów wód słodkich hydrosfery).
Istnienie lodowców warunkują stosunki termiczne i opadowe, stąd też występują one głównie w strefie polarnej, na którą przypada 98,6% całego zlodzenia naziemnego. Przykładem są lody Antarktydy pozostałych Grenlandii. W pozostałych strefach klimatycznych występują jedynie lodowce górskie. Lądolody i lodowce Ziemi pokrywają nieco ponad 16mln km2 kontynentów, czyli ok. 11% ich powierzchni i magazynują 24 mln km3 wody.

Lodowcem nazywa się naturalną masę lodu powstałą na lądzie (powyżej linii wiecznego śniegu) z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu i znajdujące się w stałym, powolnym ruchu. Powstanie lodowców zależy od:
- odpowiedniego klimatu (duże ilości opadów, długi okres występowania ujemnej temperatury powietrza, dodatni bilans śnieżny)
- sprzyjającej gromadzeniu się śniegu rzeźbie (powierzchnie poziome, słabo pofałdowane z formami wklęsłymi).

W lądowej części hydrosfery oprócz lodowców i wiecznych śniegów, które przyjęto nazywać zlodowaceniem naziemnym lub ruchomym, występuje zlodowacenie podziemne zwane też zlodowaceniem nieruchomym. Obejmuje ono górne warstwy skorupy ziemskiej i występuje w postaci marzłoci trwałej, zwanej też wieloletnią zmarzliną.

Meander (inaczej zakole) - fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk.
Brzegi koryta w obrębie meandru są odmiennie wykształcone:
zewnętrzny - jest stromy wskutek podcinania przez nurt rzeki (erozja boczna)
wewnętrzny - łagodny; zachodzi na nim odkładanie osadu w postaci łachy meandrowej (łacha; odsyp)
Meandry tworzą się zazwyczaj na terenach nizinnych, w dolnym oraz środkowym odcinku rzeki, tam gdzie ma ona mały spadek oraz słaby nurt, wskutek erozji bocznej. Meandry przesuwają się w miarę upływu czasu ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę. Meander może zostać odcięty od głównego biegu rzeki, np. wskutek podniesienia się chwilowo poziomu wody, tworząc starorzecze.

_________________
Matura z biologii
Kulturystyka
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
hauratonDołączył: 31 Lip 2017
Posty: 3

PostWysłany: Pon Lip 31, 2017 10:05 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Przedsiębiorstwo Hauraton powstała w naszym kraju w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Jest ona wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem odnośnie kompleksowego zagospodarowania wód opadowych. Wiodącymi grupami produktowymi są: separatory, retencja, rozsączanie czy liniowe odwodnienia. Obszar kraju jest obsługiwany przez naszych 12 przedstawicieli techniczno-handlowych, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Lata praktyki sprawiły, że firma Hauraton jest dziś liderem na polskim rynku. Hauraton buduje efektywne rozwiązania techniczne na potrzeby konkretnego klienta.
_________________
www.hauraton.com
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
jonsznowDołączył: 09 Sie 2017
Posty: 4

PostWysłany: Sro Sie 09, 2017 2:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bardzo ciekawe teksty, naprawdę. Czytałem wręcz z zapartym tchem, dzięki za udostępnienie
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
stefan4341Dołączył: 26 Wrz 2017
Posty: 5

PostWysłany: Wto Wrz 26, 2017 12:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

a co z tą wodą jest nie tak
_________________
dietetyka katowice
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Adres AIM
KeraldisDołączył: 21 Lis 2017
Posty: 1

PostWysłany: Wto Lis 21, 2017 11:33 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Myślę, że mogą się przydać preparaty do akwenów. Jeśli woda jest mocno zanieczyszczona to taki preparat może sporo pomóc.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
romo445rDołączył: 13 Lut 2018
Posty: 3

PostWysłany: Wto Lut 13, 2018 2:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

a jakie to są wody tak naprawdę w praktyce bo teoria mnie nie obchodzi
_________________
lekarz Londyn
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
FrytrukDołączył: 21 Wrz 2016
Posty: 47

PostWysłany: Sro Mar 28, 2018 10:48 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dużo przydatnych informacji na ten temat można znaleźć tutaj: http://sklep.insel.pl/blog/2018/01/25/warminsko-mazurskie/ jak dla mnie naprawdę warto sprawdzić, sam się z tego bloga naprawdę dużo dowiedziałem.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Biologia i ochrona środowiska Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Licea zaoczne | Katalog stron | Forum Edukacyjne | ViPcenter.pl | Arkusze maturalne
Odżywki, suplementy dla mózgu | Katalog Ciekawych Stron | Home.pl