EduForum EduForum - forum maturzystów i licealistów
Liceum, matura, studia ? - edu forum Twaina

Witamy na forum edukacyjnym Marka Twaina - pomocna dłoń w świecie nauki

Liceum, matura, studia? - dyskusje, pytania, porady.


Dołącz do grona edu forum - Zapraszamy!   Nie masz konta? -> Rejestracja

  Najczęściej szukane zagadnienia na forum:

              arkusze maturalne  Arkusze maturalne - Maj 2010

              Matura forum  Matura

              Student forum  Studia

              Matura forum  Poradnik maturzystyCo w wodzie pływa ?

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Chemia
Autor Wiadomość
Grazyna
Moderator
Moderator


Dołączył: 20 Mar 2007
Posty: 1939
Skąd: ziemia lubuska

PostWysłany: Pon Kwi 08, 2013 5:46 pm    Temat postu: Co w wodzie pływa ? Odpowiedz z cytatem

Plan pracy :

1. Budowa cząsteczki wody
2. Własności i skład chemiczny wody
3. Znaczenie wody w organiźmie ludzkim
4. Woda w przyrodzie
5. Klasy jakości wód powierzchniowych
6. Rodzaje zanieczyszczeń wód
7. Wskaźniki jakości wód

8. . Wnioski

1.Budowa cząsteczki wody .


Woda to związek chemiczny o wzorze H2O. Cząsteczka wody zbudowana jest z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru.
Cząsteczka H 2O ma budowę nieliniową, kąt między wiązaniami jest równy 104,52°. Wiązanie występujące między atomem tlenu a wodoru to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Woda jest dipolem i może tworzyć wiązania wodorowe. Istnienie wiązań wodorowych między cząsteczkami wody jest przyczyną jej asocjacji, czyli tworzenia się skupisk połączonych ze sobą cząsteczek. Zjawisko to jest właśnie przyczyną anomalnych właściwości wody. W cząsteczce wody następuje przesunięcie elektronów w stronę atomu tlenu. Powoduje to, że atom tlenu ma pewien ładunek ujemny, a atomy wodoru odpowiadający mu ładunek dodatni. Ujemny ładunek atomu tlenu przyciąga dodatnio naładowane atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki i pomiędzy nimi powstaje tak zwane wiązanie wodorowe. Mówimy, że cząstka wody jest polarna, czyli tworzy dipol.


2. Własności i skład chemiczny wody.

Woda w stanie czystym jest bezbarwną cieczą bez smaku i zapachu. W odróżnieniu od większości substancji, których masa właściwa (gęstość) wzrasta w miarę obniżania temperatury, woda ma największą gęstość w temperaturze 4°. Powyżej i poniżej tej temperatury gęstość wody jest mniejsza. Ta szczególna własność wody ma ogromne znaczenie dla organizmów żyjących w wodzie. Latem na dole zbiornika panuje najniższa temperatura, natomiast zimą na dnie woda ma zawsze temperaturę +4°C, co pozwala rybom przeżyć zimę.
Woda charakteryzuje się brakiem zapachu i smaku oraz bezbarwnością. Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem atmosferycznym wynosi 100°C, natomiast temperatura topnienia 0°C. Z obniżaniem temperatury, od około 4°C, gęstość wody maleje.
Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.
Lód występują poniżej 0 o C tzw. temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn. mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość.
Woda występuje pomiędzy temp.0 o C i 100 o C. Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej. Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie. Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęziach przemysłu.
Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze. Nie ma określonego kształtu, nie jest ściśliwa.
Para występuje w każdej temperaturze. Im większa powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp. wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie.
W krajach cieplejszych występuje więcej pary wodnej niż w krajach chłodniejszych dlatego Europejczykowi trudno jest się zaaklimatyzować w Afryce lub w Azji.

Mimo trwałości i odporności na ogrzewanie woda jest substancją aktywną chemicznie. Niektóre metale, jak np. sód lub wapń, reagują z wodą w zwykłej temperaturze wypierając z niej wodór. Wiele tlenków metali i niemetali łączy się z wodą dając związki chemiczne: zasady i kwasy. Aby ustalić skład chemiczny wody, należy poddać ją rozkładowi na substancje proste. Rozkład wody przeprowadza się za pomocą prądu elektrycznego. Podobnie jak ciepło prąd elektryczny często jest wykorzystywany jako źródło do wywoływania reakcji chemicznych. Rozkład (analizę) substancji pod działaniem prądu elektrycznego nazywamy elektrolizą.

2H2O ------> 2H2 + O2


3. Znaczenie wody w organizmie ludzkim .

Woda jest najważniejszym składnikiem ciała. Stanowi 2/3 organizmu ludzkiego.
W komórce jest składnikiem soku komórkowego. Wypełnia wodniczki i cytoplazmę. W komórkach budujących organizm człowieka woda stanowi około 80%. Wchodzi w skład płynów ciała: limfy, krwi. Dzięki ich obecności organizm może prawidłowo funkcjonować. Mimo, że woda nie stanowi substancji odżywczych dla organizmu to jest jednak niezbędnym składnikiem, od którego zależy przeżycie organizmów żywych.
Woda jest składnikiem nie tylko płynów ciała i komórki. Wchodzi w skład narządów. Jest obecna m.in. w mięśniach, wątrobie, sercu czy mózgu.
Woda bierze udział w procesach komórkowych i międzykomórkowych. Bierze udział w trawieniu i transporcie substancji po całym organizmie. W procesie oddychania komórkowego jest produktem. Tak wiec organizm nie tylko wykorzystuje wodę, ale również ją produkuje.
2 litry jest to najmniejsza granica w normalnych warunkach. Zdarza się czasem, że wykonujemy ciężką prace, dużo biegamy, gimnastykujemy się, wtedy tez musimy tej wody wypić więcej. Więcej wody wypijamy też latem niż zimą, ponieważ w upalne dni woda z nas uchodzi w postaci potu.
Woda nie spełnia tylko funkcji odżywczych, ale również używamy jej do utrzymywania higieny. Higiena to: częste mycie swego ciała, a przede wszystkim dłoni. Spożywanie jedzenia brudnymi rękoma stwarza duże zagrożenie zachorowania. Czysta wodą zmywamy i obficie płuczemy naczynia, z których spożywamy posiłek. W czystej wodzie pierzemy też nasze ubrania.

4. Woda w przyrodzie.

Woda stanowi aż 6,6% masy całej Ziemi i jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych. Zajmuje ona dwie trzecie powierzchni Ziemi. Występuje ona w trzech stanach skupienia i może te stany zmieniać w zależności od warunków.
Źródła wody na Ziemi:
w oceanach - 97,24%
w lodowcach, górach lodowych i wiecznych zmarzlinach - 2,14%
woda gruntowa - 0,61%
w jeziorach - 0,009%
w morzach wewnątrz lądowych - 0,008%
w postaci pary wodnej 0,005%
w rzekach 0,0001%
Około 1% wody znajdującej się na Ziemi pozostaje w ciągłym ruchu. Proces ten nazywamy obiegiem wody w przyrodzie. Proces ten obejmuje tak mały procent ponieważ parowanie przebiega powoli gdyż woda ma bardzo duże ciepło parowania.
Cześć wody pochodzącej z opadów atmosferycznych oraz z topnienia śniegów i lodowców spływa z gór do strumieni, rzek, jezior, mórz i oceanów. Reszta wody najpierw wsiąka w ziemię, a potem krąży w postaci wody podziemnej pobieranej przez korzenie roślin lub zasila strumienie i rzeki.
Woda ogrzewana przez Słońce paruje z oceanów, jezior, rzek i powierzchni Ziemi. Para wznosi się do atmosfery, gdzie ochładza się i ulega kondensacji czyli skrapla się, tworząc drobne kropelki wody i kryształki lodu, z których powstają chmury. Zawarta w chmurach woda wraca na Ziemię w formie deszczu, gradu i trafia najczęściej z powrotem do oceanów. Tylko jedna dziesiąta część opadów atmosferycznych dostaje się na lądy do potoków, rzek i zwykle spływa z powrotem do mórz, po czym ponownie paruje kontynuując cykl.

Spośród występujących w przyrodzie wyróżnia się następujące typy wody:
Woda destylowana- woda chemicznie prawie czysta zawierająca minimalne ilości domieszek. Wodę chemicznie najczystszą otrzymuje się w wyniku powtórnej powolnej destylacji w atmosferze czystego azotu lub wodoru w naczyniach kwarcowych lub platynowych. Woda destylowana ma szerokie zastosowanie w chemii laboratoryjnej, medycynie, farmaceutyce i technice. Co ciekawe jest nieodpowiednia do picia, ze względu na brak jonów.
- Twarda woda- zawiera rozpuszczone wodorowęglany oraz siarczany wapnia i magnezu. Zawartość tych pierwszych wpływa na tzw. „twardość przemijającą” wody, zaś zawartość tych drugich (głównie siarczanu wapnia) na „twardość trwałą”. Do celów przemysłowych stosuje się wodę zmiękczoną, gdyż twarda pozostawia osad. Woda deszczowa jest miękka.
Wody mineralne (lecznicze)- zawierają: dwutlenek węgla, siarkowodór, chlorek sodu, sól gorzką, emanację radową itp. Jak sama nazwa wskazuje wody te mają największe zastosowanie w lecznictwie i jako konsumpcyjne.
- Woda morska- zawiera średnio 3-4% soli, na które składają się kationy sodu, magnezu, wapnia i potasu oraz aniony chlorkowe, siarczanowe, węglanowe i bromkowe. Do picia nadaje się jedynie po przedestylowaniu. W wielu krajach zagęszczając wodę morską otrzymuje się sól bogatą w mikroelementy.
- Woda zeolityczna- występująca w wolnych przestrzeniach sieci krystalicznej zeolitów (hydratów- uwodnionych minerałów takich jak opal czy gips). Poprzez ogrzewanie lub suszenie zeolitów woda może być z nich stopniowo usuwana. Dlatego należy zachować ostrożność przy obróbce np. opalu, by odwadniając, nie skruszyć go. Zeolity mają zastosowanie w jubilerstwie i budownictwie.
- Woda glebowa- powszechnie przyjęto wyróżniać 3 rodzaje wody glebowej: wodę grawitacyjną, która porusza się w glebie pod wpływem siły ciążenia; wodę gruntową, utrzymującą się poniżej zwierciadła wody i wodę związaną, zatrzymywaną w glebie, na którą nie działają już siły grawitacyjne. Jest ona bardzo ważna zarówno dla człowieka, jak i dla utrzymania równowagi w przyrodzie.
- Woda ciężka- jest to połączenie izotopu wodoru- deuteru z tlenem (D2O). Słabiej zdysocjowana i gorzej rozpuszczająca sole niż zwykła woda. Nie podtrzymuje życia, zabija niektóre bakterie. Stosowana jako moderator lub chłodziwo w reaktorach jądrowych

Krążenie wody w przyrodzie oraz fakt, iż jest ona bardzo dobrym rozpuszczalnikiem powoduje, że woda w przyrodzie nie występuje jako czysty chemicznie związek tlenu i wodoru . Jest ona zawsze bardzo rozcieńczonym roztworem soli , kwasów, zasad i gazów. Poza substancjami rozpuszczonymi mogą w być w niej obecne związki koloidalne i zawiesiny . Ilość i rodzaje substancji obecnych w wodach naturalnych mogą być różne i zależą od czynnikowi naturalnych i obcych. Substancje trafiające do wód jako efekt działania uwarunkowań naturalnych przyjęto nazywać domieszkami, zaś pozostałe – zanieczyszczeniami .
Wody występujące w przyrodzie , takie jak :
• Powierzchniowe , śródlądowe ( rzeki, jeziora)
• Morskie
• Podziemne – płytkie i głębinowe ,
mogą być zanieczyszczone wskutek działalności człowieka , fakt ten jest bardzo niekorzystny dla naszego środowiska naturalnego. Głównym źródłem poboru wody na potrzeby ludności są wody powierzchniowe. Ich stan , w Polsce jest generalnie złej jakości . Natomiast wody podziemne , które są źródłem wody pitnej są dobrej jakości5. Klasy jakości wód powierzchniowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunków wprowadzania ścieków do wody i do ziemi[1] wyróżniało się trzy klasy czystości wód, przy czym przy raportowaniu stanu środowiska stosowane było również nieuwzględnione w rozporządzeniu pojęcie wód nieodpowiadających normom (NON, n.o.n.), zwanych wodami pozaklasowymi (P.K.) Szczegóły tej klasyfikacji były kilkukrotnie modyfikowane kolejnymi rozporządzeniami rządu lub ministra, np. w roku 1975] i 1991. Po przyjęciu przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej ocenę czystości i użyteczności gospodarczej wód zastąpiono oceną stanu ekologicznego. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. nowa klasyfikacja wód rezygnuje z pojęcia klasy czystości na rzecz klasy jakości: I, II, III, IV oraz V.
KLASA I - wody w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
KLASA II - wody w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym. Spełniają w odniesieniu do większości jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
KLASA III - wody w danej klasie określić można jako wody zadowalające. Wartość biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na umiarkowany wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych
KLASA IV – jest to woda o jakości niezadowalającej. Jest nie zdatna do picia. Używana w rolnictwie i ogrodnictwie do nawadniania pól i powierzchni użytkowych.
KLASA V – jest to woda o bardzo złej jakości. Nie zdatna do picia, ani używania w gałęziach przemysł
Polska zajmuje jedno z dalszych miejsc pod względem czystości wód w Europie.. Mamy bardzo małą ilość wód pierwszej jakości . Mimo tego obserwuje się poprawę jakości wód powierzchniowych na przestrzeni lat od 1999 do 2000 roku. Wyniki oceny miarodajnej wykazały, że zasięg wód nadmiernie zanieczyszczonych zmniejszył się na przestrzeni tych lat ,


6. Rodzaje zanieczyszczeń wód, czyli co może pływać w wodzie ?

Zanieczyszczeniem wody nazywamy obecność w wodzie substancji obcych jej naturalnemu składowi. Istnieją trzy rodzaje zanieczyszczeń wód :
• Zanieczyszczenia komunalne , są to ścieki , mieszanina odpadów z gospodarstw domowych , fekaliów, odpadów ze szpitali, łaźni, pralni i zakładów przemysłowych . Znaczną ich część stanowią występujące w postaci zawiesin lub rozpuszczone związki organiczne , głownie białka, tłuszcze i węglowodany .
• Zanieczyszczenia przemysłowe - - powstają w trakcie różnych procesów przemysłowych .Są bardzo szkodliwe, ponieważ zawierają : sole metali ciężkich, kwasy, zasady mineralne, cyjanki, toksyczne związki organiczne( fenole, ropa naftowa i jej pochodne, barwniki), wody pochłodnicze o podwyższonej temperaturze
• Zanieczyszczenia rolnicze - składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu niszczenie szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej

7. Wskaźniki jakości wód .


O przydatności wody do określonego celu, o możliwości jej użycia, decydują rodzaj i ilość zawartych w niej substancji. Zakres badania wody zależy przede wszystkim od jej przeznaczenia. Wskaźniki, które badamy, możemy podzielić na
• fizyczne,
• chemiczne
• biologiczne.

Wskaźniki fizyczne jakości wody służą do określenia właściwości organoleptycznych. Mogą świadczyć o jej pochodzeniu i o rodzaju zawartych w niej zanieczyszczeń. Należą do nich:
1. Temperatura
zależy ona od pochodzenia wody; wody podziemne wykazują większą jej stałość, wody powierzchniowe i zaskórne – duże wahania, zależnie od pory roku; optymalna temperatura wody do picia wynosi 7-12 C;
2. Zapach i smak
cechy te zależą od temperatury, ilości i rodzajów gazów i innych substancji nie rozpuszczonych; zapach wody morze być pochodzenia naturalnego ( źródłem jego mogą być żywe lub martwe organizmy wodne) lub pochodzenia sztucznego ( z odprowadzanych do wody ścieków ).
3. Mętność
często spowodowana jest przez nierozpuszczalne cząsteczki różnych substancji nieorganicznych, jak: iły, węglany, związki magnezu i żywe organizmy ( plankton); mętność oznacza się przez porównanie badanej próbki ze skalą wzorców;
4. Barwa
wskazuje na rozpuszczone lub zawieszone w niej domieszki, jak związki żelaza, substancje humusowe czy organizmy wodne; barwę, którą można usunąć przez przesączenie wody, określamy jako pozorną; intensywność barwy oznacza się kolorymetrycznie w skali wzorca platynowo – kobaltowego.
Wskaźniki chemiczne jakości wody pozwalają na jej ocenę pod względem najważniejszych zanieczyszczeń chemicznych. Analiza chemiczna pozwala ocenić, czy woda zawiera domieszki dyskwalifikujące ją do celów konsumpcyjnych i czy może być użyta do innych celów. Na podstawie wyników analiz można określić, jakie procesy uzdatniania należy zaplanować, aby otrzymać wodę zgodną jakościowo z wymogami użytkowników.
1. Odczyn
dla większości wód naturalnych waha od 6,8 do 7,3 pH; na odczyn ma wpływ: obecność jonów węglowodorowych, węglanowych, fosforowych i innych związków. Wody o odczynie niskim mają właściwości korozyjne .
2. Utlenialność
jest to umowny wskaźnik określający zużycie nadmanganianu potasu przez zawarte w wodzie łatwo utleniające się substancje organiczne i nieorganiczne.
Obecność w środowisku wodnym substancji łatwo utleniających się może spowodować duże zużycie tlenu i w efekcie jego brak dla organizmów żywych.
3. Twardość
określa się zawartością rozpuszczonych w niej soli magnezu i wapnia.
Objawia się zużywaniem mydła bez wytwarzania piany , powoduje powstawanie kamienia kotłowego co utrudnia wymianę ciepła w instalacjach CO
4. Zawartość związków azotu , takich jak amoniak NH3 , azot azotanowy (III) – NO3 - , azot azotanowy (V) NO3 - , Azotany w wodach powierzchniowych przyśpieszają proces eutrofizacji, , w wodzie pitnej mogą być przyczyną groźnych chorób objawiającej się zanikiem zdolności przenoszenia tlenu przez hemoglobinę.
5. Zawartość związków siarki – związki siarki, które mogą występować w wodzie należą siarczany (VI), siarczany (IV) , siarkowodór, siarczki oraz siarka wolna . Dostają się one do wody w wyniku wymywania skał i gleb, z opadami atmosferycznymi i ściekami . Stężenie siarczanów (VI) ponad 250 mg/dm3 nadaje jej gorzki smak i powoduje choroby układu pokarmowego. Woda do picia nie powinna zawierać siarkowodoru .
6. Zawartość fosforu i jego związków – źródłem fosforu w wodach naturalnych są przedostające się z gleby nawozy fosforowe, ścieki bytowo- gospodarcze, produkty rozkładu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Związki fosforu powodują eutrofizację wód powierzchniowych , dochodzi do tego poprzez zanieczyszczenie wody detergentami i ściekami rolniczymi.
7. Zawartość chloru i jego związków – przenikają do wody z gleby , pokładów NaCl, ze ściekami i odpadami pochodzenia zwierzęcego . Chlorki pochodzące ze ścieków czynią wodę nieprzydatną do picia .
8. Zawartość metali - Sód – Na i potas – K występują najczęściej w skorupie ziemskiej, w wodach naturalnych znajdują się w postaci chlorków, siarczanów (VI), azotanów (VI)oraz węglanów. Pochodzą one z procesów wietrzenia skał , ale w wodach powierzchniowych źródłem sodu i potasu są zanieczyszczenia pochodzące ze ścieków bytowo gospodarczych .W wodzie do picia nie ustala się dopuszczalnych stężeń Na i K .Światowa Organizacja Zdrowia zaleca(WHO) zaleca dla wody pitnej stężenie sodu nie większe niż 200 mg/dm3
Wapń –Ca i magnez Mg dostają się do wody w wyniku wypłukiwania gleby , ługowania minerałów , a także z zanieczyszczeń wody ściekami . WHO dla wody pitnej zaleca następujące ilości : Ca – 75 – 200 mg/dm3 , Mg – 50 – 150 mg/dm3
Glin – Al – źródłem tego pierwiastka w wodach naturalnych są ścieki przemysłowe , korozja zbiorników aluminiowych. Dopuszczalna ilość Al w wodzie do picia - 20,2 mg/dm3. Nadmierna zawartość Al. w wodzie może powodować chorobę Alzheimera .
Chrom – Cr- występuje w wodzie bardzo rzadko, wody zawierające ten pierwiastek mogą być zanieczyszczone ściekami przemysłowymi. Ze względu na właściwości rakotwórcze i toksyczne, zwłaszcza chromu (VI)dopuszczalne ilości chromu są regulowane przepisami : w wodzie do picia Cr(III) – 10 mg/dm3 , chromu ogólnego – 50 mg/dm3 .
Żelazo – Fe – źródłem Fe w wodach jest wymywanie skał i gleb . Żelazo jest niezbędne dla organizmu ludzkiego jako składnik krwiotwórczy, jednak duża zawartość tego pierwiastka w wodzie wywołuje jej mętnienie, pogarsza smak ,powoduje wzrost kwasowości wody co ma niekorzystny wpływ dla roślinności i ryb.
Ołów – Pb, związki tego pierwiastka należą do najgroźniejszych zanieczyszczeń wód. Do wody dostają się poprzez ścieki, korazję materiałów ołowianych, opady atmosferyczne zanieczyszczone związkami ołowiu , wymywania skażonych gruntów. Ołów jest toksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Posiada zdolność kumulowania się w organizmie człowieka . wywołuje zmiany w układzie nerwowym, kościach krwi. Jednym słowem jest śmiertelnym zagrożeniem dla życia .Substancje radioaktywne – rozwój energetyki jądrowej oraz zastosowanie radioizotopów , szczególnie medycynie powodują powstanie odpadów promieniotwórczych . Mogą one dostać się do wód powierzchniowych z opadów atmosferycznych, ze ścieków promieniotwórczych . Najczęściej występujące w ściekach radioizotopów należą : 24 Na,
32 P, 40 K, 60Co, 131 Li
Wskaźniki bakteriologiczne. W wodach naturalnych prawie zawsze występują różne mikroorganizmy. Szczególnie są nimi zanieczyszczone otwarte zbiorniki wodne, do których spływają deszcze i ścieki. Oznaczenie bakterii w wodzie określa na podstawie badania wskaźnika Bacterium Coli. Jej obecność w wodzie świadczy o zanieczyszczeniu wody ściekami bytowo gospodarczymi .
9. Wnioski.


W naszej szybkiej codzienności nie zwracamy uwagi na to czym dla człowieka jest woda , jaką rolę pełni w naszym domu, miejscowości, kraju w świecie. Nie zwracamy uwagi na to , że jej jakość ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzkości.
W wielu krajach nie wchodzi już w rachubę nie tylko picie wody bezpośrednio z rzek, ale i jakość wody z kranu często budzi wątpliwości.
Skażenie rzek i wód gruntowych, z których człowiek czerpie wodę pitną, stale rośnie. Ta woda, do której spływają ścieki jest oczywiście oczyszczona, ale najbardziej zawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń. W dodatku ścieki pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych coraz bardziej pogarszają stan wód.
Różne gałęzie przemysłu a także rolnictwo powodują przedostawanie się do wody wielu produktów toksycznych, takich jak: metale ciężkie, arsen, cyjanki, pestycydy, azotany, które mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na zdrowie i samopoczucie każdego człowieka.
Skoro zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne są już zanieczyszczone, trzeba zaprzestać wrzucania do niej toksycznych odpadów i poprawić metody jej uzdatniania, by w przyszłości móc cieszyć się coraz czyściejszymi rzekami, jeziorami i morzami. Powinni o tym pamiętać politycy wszystkich krajów na świecie i przeciętni obywatele, ponieważ woda jest dobrem wspólnym i nie ma granic.

„Wodo, nie masz ani smaku,
ani koloru, ani zapachu,
nie można ciebie opisać,
pije się ciebie nie znając ciebie.
Nie jesteś niezbędna do życia;
jesteś samym życiem"

Saint – Exupery
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
wirginiaxx
Przyjaciel forum
Przyjaciel forum


Dołączył: 04 Wrz 2014
Posty: 229
Skąd: Tychy

PostWysłany: Sro Maj 27, 2015 10:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mój pupil jak łowi swoje zabawki dla psa. He he Smile
Jeszcze takiego nie miałam co lubi się tak kapać. Nawet do basenu wskoczy gdy mu jest za ciepło.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
lilianna
Przyjaciel forum
Przyjaciel forum


Dołączył: 08 Sie 2014
Posty: 169
Skąd: Ustka

PostWysłany: Sro Maj 27, 2015 1:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

He, he dobre se Smile
Lepiej nie wiedzieć co ma się w tej pitnej :-/
Czy może posiadacie takie coś jak oferuje GLOBAL GROUP i możecie pić wodę prosto z kranu?
To bardzo mądre i uważam, że wszystkie placówki publiczne w tym szkoły powinny z takich urządzeń korzystać. Nie każdego stać na zakup wody do picia!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
joko445Dołączył: 16 Mar 2018
Posty: 1

PostWysłany: Pią Mar 16, 2018 8:38 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Z tego co wiem to w wodzie pływają ryby jak i wszystkie inne zwierzęta wodne
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
MakrelaDołączył: 30 Kwi 2017
Posty: 54

PostWysłany: Wto Mar 27, 2018 1:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Co w wodzie pływa to mało kto zdaje sobie sprawę, ale wiem że na pewno warto ja przebadać, oni wykonują tego typu usługi https://www.lemitor.com.pl Po dokładnym przebadaniu wody będziemy mieli pewność że nic nam nie grozi.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Rozmarzonaa
Przyjaciel forum
Przyjaciel forum


Dołączył: 10 Wrz 2017
Posty: 76

PostWysłany: Pią Kwi 20, 2018 10:41 am    Temat postu: Woda, woda, woda... Odpowiedz z cytatem

Prawdę mówiąc, ja też nie zdawałam sobie sprawy co w takiej wodzie może się znajdować, ale nie pijam kranówki, a jeśli już, to przefiltrowaną specjalną butelką, jak ta https://strefafiltrow.pl/ . Mam wtedy pewność, że woda będzie miała dobry smak i będzie wolna od szkodliwych substancji. Butelkowana kosztuje więcej, a i nie zawsze jest smaczna.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:    Zobacz poprzedni temat : Zobacz następny temat  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Edukacyjne Forum Dyskusyjne Marka Twain'a Strona Główna -> Chemia Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Licea zaoczne | Katalog stron | Forum Edukacyjne | ViPcenter.pl | Arkusze maturalne
Odżywki, suplementy dla mózgu | Katalog Ciekawych Stron | Home.pl