»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze

Staramy się nieustannie wzbogacać ofertę edukacyjną, aktywnie realizujemy cele oraz założenia. Uzupełnieniem naszej oferty są m.in. kinezjologia i jeszcze mało popularne w Polsce warsztaty "Nauka przez doświadczanie" wspomagające koncentrację uwagi, oraz opanowanie emocji w sytuacjach stresowych.


Wiedza o kulturze - dorobek ludzkości w dziedzinie sztuki


Plan zajęć prowadzonych pod hasłem Wiedza o kulturze został precyzyjnie opracowany przez jednego z naszych nauczycieli. Sposób realizacji poruszanych tematów podczas wykładów ma na celu poszerzanie wiedzy w oryginalnej i łatwo przyswajalnej formie. Oferta skierowana jest do wszystkich Słuchaczy naszej szkoły.

Podczas zajęć omawiany jest dorobek ludzkości w dziedzinie sztuki. W sposób niebanalny i przyjemny poruszane są zagadnienia z wiedzy o teatrze, muzyce oraz tańcu.

Na podstawie opracowanego specjalnie dla naszych Słuchaczy planu, podczas zajęć zgłębiane są tajemnice dziedzictwa kulturowego Europy, a także zasoby i zabytki zaliczane do dziedzictwa światowego oraz prawne sposoby ich ochrony.

Dużą zaletę stanowi fakt, iż uczestnictwo w powyższych zajęciach pomoże również w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z historii sztuki oraz uzupełni wiedzę niezbędną do egzaminu z historii. Jest to szczególnie istotna informacja dla osób, które wybierają się dalej na studia o kierunkach tj. historia sztuki, etnologia, architektura, czy też kulturoznawstwo.

Kreatywnie i multimedialnie


Zajęcia nie stanowią "suchych" i nudnych wykładów, są prowadzone w sposób kreatywny oraz w dużej mierze multimedialny przy użyciu nowoczesnych technik i sprzętu, który posiadamy w szkole. Atmosfera całego przedsięwzięcia jest pogodna i ciepła, dzięki czemu przekazywana wiedza nie tylko wzbogaca uczestników, prowokuje do dalszego zgłębiania tematów, ale przynosi także wiele satysfakcji i radości.